DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900 Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại (Premium Service 1900)  là dịch vụ của Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông số (Digitel) cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức; Dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi tới nhà cung cấp […]

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

DỊCH VỤ THÔNG TIN GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 1900

 • Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại (Premium Service 1900)  là dịch vụ của Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông số (Digitel) cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức;
 • Dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi tới nhà cung cấp dịch vụ thông tin thông qua một số truy nhập thống nhất 1900 trên mạng viễn thông;
 • Dịch vụ được sử dụng với hai mục đích chính:
 • Dịch vụ 1900 dành cho chăm sóc khách hàng
 • Dịch vụ 1900 sử dụng để tư vấn (sức khỏe, tài chính…), kinh doanh các dịch vụ nội dung.

Lợi ích dịch vụ:

 • Cung cấp đầu số dịch vụ 1900 thống nhất trên phạm vi toàn quốc để Quý Công ty sử dụng làm hotline chăm sóc khách hàng của mình hoặc kinh doanh cung cấp dịch vụ nội dung;

Giá cước dịch vụ:

 1. Cước cài đặt : Miễn phí
 2. Cước sử dụng thuê bao : 500.000VND/thuê bao (Chưa bao gồm VAT)
  1. Bảng giá cước gọi vào dịch vụ 1900:
  2. STT Định dạng dải số Cước gọi

   (Đã bao gồm VAT)

   1 19005BCD (B=1,2; C,D=0-9)

   19005089

   19005088

   19005090

   19005299

   19005298

   19005289

   19005200

   1.000d/p
   2 190093CD (C=0,6,7,8,9; D=0-9)

   19009389

   19009300

   19009386

   19009392

   1.000d/p
   3 190073CD (C=5,6,7,8,9; D=0-9)

   19007399

   19007398

   19007386

   1.000d/p
   4 19004BCD (B=3,4; C,D=0-9)

   19004440

   19004433

   19004422

   19004400

   19004389

   19004388

   1.000d/p
   5 19009999EF (E,F=0-9)

   1900999997

   1900999955

   1900999944

   1900999928

   1900999926

   1900999922

   1.000d/p
   6 19009988EF (E,F=0-9)

   1900998894

   1900998833

   1900998840

   1.000d/p
   7 19009966EF (E= 6-9; F=0-9)

   1900996698

   1900996697

   1900996696

   1.000d/p
   8 19009555EF (E,F=0-9)

   1900955586

   1900955579

   1900955596

   1900955577

   1900955569

   1900955566

   1.000d/p
   10 19009966AB (A=0-5, B=0-9)

   1900996611

   1900996608

   1900996620

   1900996640

   1900996638

   8.000/p